Home

Offentlig tannhelsetjeneste hordaland

Tannklinikkar, tenester og pasientrettar - Hordaland

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år, og skal sørgje for at alle som bur eller midlertidig oppheld seg i fylket har rimeleg tilgong til naudsynte tannhelsetenester. Vi behandlar personar med utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige Oversikt over takstar/prisar for offentleg tannbehandling i Hordaland Voss tannklinikk holder til i Voss kommune i Hordaland fylke og har besøksadresse Miltzows gata 2, 5700 Voss. Vil du vite mer om hva Voss tannklinikk tilbyr kan du ringe oss på telefon 56 52 36 00. Den offentlig tannhelsetjenesten i Vos Prislister for den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Se hva tannlegen koster der du bor. Sammenligne priser og se hvor det er billigst å få behandling Kontaktinformasjon for ekspedisjonar og leiarar i tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune. Publisert 22.02.2016, 17:22 Endra 11.08.2017, 11:11 Tannhelse blir leia av fylkestannlege Arne Åsan, og består av fem distrikt og eit kompetansesenter

Kva kostar offentleg tannbehandling? - Hordaland fylkeskommun

 1. Oversikt over alle offentlege tannklinikkar i Vestland fylke. På kvar klinikkside finn du kontaktinformasjon og fakta om klinikken
 2. Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking
 3. Tannhelse. Få råd om tenner og tannstell, og hva som kan gjøres hvis du får hull eller skader
 4. Barn får gratis offentlig tannbehandling. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak
 5. Har du behov for tannhelsehjelp, ta kontakt med din vanlige tannklinikk/din faste tannlege på telefon. Dette gjelder både koronasmittede og friske pasienter
 6. Offentlig Tannhelsetjeneste Hordaland - fylkestannlege, avfall, ammunisjon, adressering, tannhelse, barnetannpleie, feiing, barnehageplass, amalgam, tannhelsetjeneste.
 7. Les mer om pågående prosjekter og evalueringer innen tannhelse som avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet har ansvar for

Voss tannklinikk - Offentlig tannlege Vos

 1. Ditt søk på offentlige tannhelsetjenesten hordaland ga 2 virksomheter og du har nådd slutten av listen. Populære søk Fylkestannlege Avfall Ammunisjon Adressering Tannhelse Barnetannpleie Feiing Barnehageplass Amalgam Tannhelsetjeneste Tannlegekontor Offentlig tannhelsetjeneste Tannhelseklinikk Dentists Distriktstannklinikk Tannklinikk Arbeidstrening Fylkestannlegekontor Skoletannlege Adopsjo
 2. Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig sektor som yter tannhelsetjenester til deler av befolkningen etter lov om tannhelsetjenesten, og en privat sektor som tilbyr tannhelsetjenester til den øvrige befolkningen
 3. Tannlege Fauske. Fauske tannklinikk holder til i Fauske. Fauske tannklinikk tilbyr Offentlig e tannhelsetjenester i Fauske. Se kart, veibeskrivelse, prisliste, tjenester, anbefalinger og erfaringer på Tannlege Norge - Norske tannleger på net
 4. Tannlege Bergen. Årstad tannklinikk holder til i Bergen. Årstad tannklinikk tilbyr Offentlig e tannhelsetjenester i Bergen. Se kart, veibeskrivelse, prisliste, tjenester, anbefalinger og erfaringer på Tannlege Norge - Norske tannleger på net
 5. § 1-1. (Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste) Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket
 6. Barn og unge over 4 år bør få BW-røntgen ved statusundersøkelse hvis det er nødvendig for å stille diagnos
 7. Tannlege Ålesund. Ålesund Kompetanseklinikken holder til i Ålesund. Ålesund Kompetanseklinikken tilbyr Offentlig e tannhelsetjenester i Ålesund. Se kart, veibeskrivelse, prisliste, tjenester, anbefalinger og erfaringer på Tannlege Norge - Norske tannleger på net

Prislister offentlig tannklinikker - Tannlege Norg

Finn Offentlig tannlege i Hordaland. Finn også tannlegevakt og tannteknikere. Norges bransjekatalog for tannleger og tannteknikere Bostedsadresse avgjør hvilken offentlig tannklinikk du tilhører hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten. Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk eller tannlegekontor. Alle offentlige tannklinikker tar også imot voksne, betalende pasienter etter takster fastsatt av fylkestinget. Tannbehandling i narkos Offentlig økonomi vis mer Tannhelsetjeneste; KOSTRA nøkkeltall Hordaland fylkeskommune. Endre region Endre tjenesteområde. Tannhelsetjenesten. Publisert 16.03.2020. TILPASS TABELLEN: 2019 Legg til flere år for Hordaland fylkeskommune 2015 Fjern år 2015 for Landet uten Osl

Tannhelsetenesta - Hordaland fylkeskommun

Når Hordaland og Sogn og Fjordane går saman til Vestland fylkeskommune ved nyttår, får vi nye nettsider for Vestland fylkeskommune. EU lyttar til Hordaland og Cardiff. 25.12.2019 Forsking Internasjonalt Politikk - Før eksporterte vi kol Både privat og offentlig tannhelsetjeneste har en forpliktelse til å yte akutt behandling, jamfør helsepersonelloven, og må opprettholde et tilbud for at akutt tannbehandling skal kunne ytes. For å sikre hele befolkningen et adekvat tilbud, kan det være aktuelt at den offentlige tannhelsetjenesten inngår avtaler med privat tannhelsepersonell Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom kommunene og offentlig tannhelsetjeneste. Det er helse- og omsorgstjenesten i din hjemkommune som fatter vedtak om du kommer inn under kommunal rusomsorg eller ikke. Ved eventuelle spørsmål om dette ta kontakt med ansvarspersoner på området i din hjemkommune Ledige stillinger. Tannhelsesekretærstilling i Stavanger tannhelsedistrikt - ett års vikariat. Arbeidssted: Stavanger tannklinikk Tannhelsedistrikt: Stavanger tannhelsedistrikt Kontakt: Nina Lin Monstad, tlf: 51564427, nina.monstad@throg.no Søknadsfrist: 01.11.2020 Søk he

Periodonti » Medarbeidere

Tannklinikkane i Vestland - Vestland fylkeskommun

På valg 2015 - Den norske tannlegeforenings Tidende

Tannhelsetjeneste i Hordaland » 174 unike treff Tannlege Bjelland & Co. Strandgaten 3, 5013 Bergen. 55 31 98 66. Mer info · Hjemmeside · Kart. Tannklinikken Stord. Borggata 5, 5417 Stord. 53 40 95 50. Mer info · Kart. Eurodent AS Avd Bergen. Strandgaten 6, 5013 Bergen. 55 61 20 90 Barnet mister ikke retten til offentlig tannhelsetjeneste, og foresatte kan når som helst gi beskjed om at de ønsker at barnet skal benytte seg av tilbudet igjen. Skjema for utmelding av offentlig tannhelsetjeneste. (PDF, 906 kB) (PDF, 906 kB) Språktolk. Si fra til oss i god tid før timen din hvis du mener at du har behov for språktolk En offensiv offentlig tannhelsetjeneste - til befolkningens best! Les fylkestannlegens svar på leserinnlegget i RA om hvor det ble av skoletannlegen, hva som er den offentlige tannhelsetjenestens oppgaver og hvordan disse ivaretas og har utviklet seg de siste årene Offentlig tannhelsetjeneste Gratis tannbehandling. Det er fylkeskommunen som skal sørge for at den offentlige tannhelsetjenesten er tilgjengelig for alle. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: Barn og.

Utmelding fra offentlig tannhelsetjeneste. Dersom dere ikke ønsker å benytte dere av tilbudet fra den offentlige tannhelsetjenesten, skal det foreligge en skriftlig bekreftelse på at barnet/ungdommen har et tilbud i privat tannhelsetjeneste. Dette fremkommer i nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet Tannhelsetjeneste, tidligere kalt folketannrøkt, er en samlebetegnelse på offentlige og private virksomheter som tilbyr forebyggende og helbredende tannhelsetjenester til befolkningen. Lov om tannhelsetjenesten av 1983 gir rammene for den offentlige tannhelsetjenesten, mens private tannhelsetjenester i det vesentlige bare er regulert av de bestemmelser som gjelder for tannhelsepersonell. Offentlig ansatt Hordaland fylkeskommune/ instruktørtannlege UiB 1985- 1987, senere instruktørtannlege periodonti UiO. Offentlig ansatt Buskerud 1987-1988. Privat praksis Molde 1985. Privat praksis Oslo fra 1988. Spesialistpraksis i vårt firma fra 2010 Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge

Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest.. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjordane fylke til nye Vestland Fylke, under norgeshistoriens hittil største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner Uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling, har du mulighet til å klage på behandlingen. Det første du bør gjøre er å diskutere saken med tannlegen eller tannpleieren som behandlet deg. Har du brukt en offentlig tannklinikk kan du i andre rekke klage til fylkestannlegen Prioriterte grupper. Lov om tannhelsetjenesten bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. I tillegg har fylkestinget i Rogaland vedtatt at andre grupper også skal ha gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk

Tannhelsetenesta kompetansesenter - TkVestland - Vestland

 1. Hva er tilrettelagt tannhelsetilbud TOO? De som fyller kriteriene vil først få angstbehandling eller annen psykologisk behandling. Deretter tilbys de tannbehandling slik at de oppnår en akseptable tannhelse, jamfør God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (IS-1589).. Tverrfaglige behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell
 2. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet
 3. Takster for behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Trøndelag fylkeskommune har fastsatt nye takster for behandling av betalende pasienter over 20 år med virkning fra 1. januar 2020
 4. Den offentlige tannhelsetjenesten omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som er nevnt i § 1-3 enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen etter § 4-1
 5. Avtalte tannlege- og tannpleierårsverk, offentlig tannhelsetjeneste: Avtalte årsverk Tannleger uten spesialitet., avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste
 6. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge er et av 6 regionale kompetansesenter i Norge. Senteret eies av Troms fylkeskommune, har en regionfunksjon for Nord-Norge og er lokalisert til Tannbygget i Tromsø
 7. 11960: Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste, etter funksjon (F) 2015 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Offentlig Tannhelsetjeneste Volda - fylkestannlege, fylkestannlegen, offentlig tannhelsetjeneste, tannhelseklinikk, allmenntannlege, barnetannpleie, dentists. Oversikt over alle offentlige tannklinikker i Viken. Søk på navn eller finn din klinikk på kartet

Utmelding fra offentlig tannhelsetjeneste • Ifølge Lov om tannhelsetjenesten har den offentlige tannhelsetjenesten ansvar for å gi et oppsøkende tannhelsetilbud til barn og unge fra 0 - 18 år. Barn og unge har rett til nødvendig tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk i den fylkeskommunen de bor eller oppholder seg i Offentlig Tannhelsetjeneste Vestlandet Rogaland - fylkestannlege, tannbro, tannhelseklinikker, odontologer, tannhelse, tannhelsesenter, distriktstannlegen, dental. Tannhelsetjeneste. Statlig informasjon . Helse- og omsorgstjenester i kommunene; Tannhelsetjeneste; Adresse og faktura. Harstad kommune - Hársttáid suohkan. c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad Faktura-adresse: Send EHF til 9908:972417971 Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate 9 Offentlig tannhelsetjeneste er et fylkeskommunalt ansvar. Den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket har tilgang til nødvendige helsetjenester. Tjenesten er gratis for alle under 18 år og grupper med rett til fri tannbehandling

Tannhelse - helsenorge

Offentlig økonomi vis mer Tannhelsetjeneste; KOSTRA nøkkeltall Oppland fylkeskommune. Endre region Endre tjenesteområde. Tannhelsetjenesten. Oppdatert 15.06.2020. Her finner du rettelogg for tjenesteområde tannhelsetjenesten. TILPASS TABELLEN: Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner Sør-Trøndelag fylkeskommune Tannhelsetjeneste fra , 100520693S33 - Sør-Trøndelag fylkeskommune Tannhelsetjeneste Jobber du kommuner, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning har du normalt offentlig tjenestepensjon som inkluderer alderspensjon, uførepensjon, AFP og etterlattepensjon Offentlig økonomi vis mer Tannhelsetjeneste; KOSTRA nøkkeltall Rogaland fylkeskommune. Endre region Endre tjenesteområde. Tannhelsetjenesten. Oppdatert 15.06.2020. Her finner du rettelogg for tjenesteområde tannhelsetjenesten. TILPASS TABELLEN Tannhelsetjeneste . Lytt til teksten Stopp avspilling. Barn og unge mellom 0-18 år, samt enkelte grupper voksne har tilbud om gratis tannbehandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket (skoletannlegen). Se listen over offentlige tannklinikker i Lørenskog i listen under

Mysen tannklinikk gir tilbud til innbyggere i Marker, Rakkestad, deler av Indre Østfold kommune (tidligere Eidsberg og Trøgstad) og deler av Aurskog-Høland (tidligere Rømskog) Klikk på linken for informasjon. Tannlegevakta i Østfold tilbyr akkut Offentlig tannhelsetjeneste: fra riksvei til ulike fylkesveier Tiden er moden for å få rea­li­sert forslag som har ligget der i tre - fire år fordi kriseforståelsen nå er kommet opp på ­høyt politisk nivå, sa avdelingsdirektør Kjell Røynesdal i sitt innledningsforedrag på Samfunns­odontologisk Forum i Arendal om situa­sjonen i offentlig tannhelsetjeneste Både tannleger i privat praksis og i offentlig tannhelsetjeneste ble inkludert. Purring ble foretatt i løpet av våren. For å sikre så høy svarprosent som mulig, ble spørreskjemaet i august sendt ut på nytt til dem som ikke hadde returnert det første. 546 tannleger var ikke aktuelle å inkludere i undersøkelsen, dette skyldtes blant annet permisjoner, sykefravær og avvikling av praksis OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS - er det bryet verdt? av Jan Hvoslef Mastergradsoppgave i helseadministrasjon Institutt for helseledelse og helseøkonomi UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2007 . 2 FORORD Tannhelsen for barn og ungdom viste en utvikling på 1970- og 1980-tallet, som fikk.

Hvem betaler tannlegeregningen din? - helsenorge

Behandling på tannlegevakt eller tilkalling av tannlege koster normalt 75% mer enn behandling i ordinær åpningstid. Ved tilkalling av tannlege må du også betale for tannlegens reise. Har du rett til vederlagsfri behandling? Da får du også fri behandling dersom det er en offentlig tannklinikk som betjener tannlegevakta Rosendal helsestasjon fra , Hordaland. Offentlig forvaltning. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett

Sør-Trøndelag fylkeskommune Tannhelsetjeneste fra , 100520693S24 - Sør-Trøndelag fylkeskommune Tannhelsetjeneste Tannhelsetjeneste Emneord (los) Skole og SFO, Undervisning og oppvekst. Den offentlige tannhelsetjenesten er gratis for alle under 18 år og består av jevnlig kontroll og behandling. Som regel må voksne betale selv, men det finnes unntak. Beskrivelse

Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

 1. Ny undersøkelse viser at flere vil betale for gratis tannhelsetjeneste. - Det beløpet Oslofolk er villige til å betale er i teorien nok til å finansiere et offentlig tilbud, sier forsker
 2. Den offentlig tannhelsetjeneste kan bli rasert. Nyheter. Redaksjonen. tirsdag 18. oktober 2016 911 besøkende. 0 kommentarer. I forbindelse med kommunereformen har regjeringen fremmet forslag om å overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene
 3. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 %. Ellers har fylkestinget i Rogaland bestemet at også innsatte, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk. Tannhelse Rogaland har 49 tannklinikker og 300 ansatte
 4. Offentlig tannhelsetjeneste - tannlegen på Smøla Besøksadresse. Helsesenteret, Straumen . Distriktstannleger på Nordmøre . Forbrukerrådet lanserte nylig Hva koster tannlegen, på oppdrag fra helsemyndighetene.. Nettstedet gir forbrukerne prisoversikt over de mest vanlige tannbehandlinger i landet, både offentlige og private
 5. offentlig og privat tannhelsetjeneste i Rogaland . Opprettet: Sist revidert: Godkjent av: 13.03.20 21.04.20, 16.00 P. Lysaker . 1. Hensikt I forbindelse med Covid-19 så er det behov for å sikre god akuttberedskap både i offentlig og privat tannhelsetjeneste slik at alle pasienter i Rogaland fylke har et tilfredsstillende odontologisk akuttilbud

Vil styrke offentlig tannhelsetjeneste. Egenandeler og regulering av tannlegemarkedet er noen av tiltakene som skal vurderes for å sikre en god offentlig tannhelsetjeneste over hele landet Henvisning fra helsestasjon - Versjon 1, 2020. Henvisning fra helsestasjon til tannhelsetjenesten . Barnets navn Fødselsnr. (11 siffer) Adress Husnes helsestasjon fra , Hordaland. Offentlig forvaltning. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett Behandlingskapasitet for voksne i privat og offentlig tannhelsetjeneste i Norge. Tannhelse og tannlege - Helsehjelp - Oslo kommune Offentlige tannklinikker, priser, tannlegevakt. 28 Bursdagsleker til barn - Fra 3 til 12 r og oppover Nyttig p nett Inspirasjon til barnebursdagen: Morsomme bursdagsleker gjr selskapet til en Anbefalte tannleger med offentlig avtale i Hordaland. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste tannlege finner du her

Offentlig tannlege Privat tannlege Tannlegevakt Tannpleier Tanntekniker Apotek Behandlinger Endodonti Kirurgi Kjeveortopedi Periodonti Protetikk Tannimplantat Invisalign Tannbleking Snorkeskinne Kosmetisk Estetisk Lystgass Narkose. Askim tannklinikk. Vammaveien 100, 1813 Askim. 69 11 77 00 En offensiv offentlig tannhelsetjeneste BEHANDLING: Behandling av voksne pasienter gir ikke først og fremst penger i kassen som Olsen påstår, men også verdifull erfaring og kompetanse til behandling av prioriterte grupper. Foto: Tom Haga Helene Haver, '' fylkestannlege og daglig leder i Tannhelse Rogaland FKF Var tannhelsetjenesten bedr Innføre gratis offentlig tannhelsetjeneste opp til du er 21 år, og halv pris til du er 25 år. Innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, og utrede hvilke ordninger som best møter dette behovet. Forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser Med offentlig tannhelsetjeneste i femti år. Det startet på fylkestingets møte i Karasjok den 22. juni 1950. Der ble det enstemmig vedtatt at Finnmark fylke, som det første i landet, skulle innføre folketannrøkt. Femti år er gått Alt dette er ordninger som forvaltes av fylkestannlegen (fylkeskommunen), som del av den offentlige tannhelsetjeneste. Disse ordningene er beskrevet i rundskrivene under: Fri behandling til rusmiddelmisbrukere som har vedtak etter Sosialtjenestelovens § 4-2 pkt a-d jfr. § 4-3

Offentlig Tannhelsetjeneste Hordaland bedrifter

 1. Blankholmutvalget skal levere sin NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet innen 31.12.2018. Underveis i arbeidet tar utvalget imot innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner
 2. Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 23. november 1983, i medhold av lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3, 5. ledd, jfr. § 8-1, og lov av 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av og forsøksvirksomhet i sosialtjenesten og helsetjenesten i kommunene § 7. Endringer: Endret ved forskrifter 11. februar 1997 nr. 126, 20.
 3. Tannhelsetjeneste. 02.01.2020 . Fylkeskommunen har ansvaret for tannhelsetjenesten for innbyggere i Sarpsborg kommune. Kontaktinformasjon. Kontakt oss. Servicetorget: 69 10 80 00 servicetorget@sarpsborg.com postmottak@sarpsborg.com Post: Postboks 237, 1702 Sarpsborg Besøk: Glengsgata 38, 1706 Sarpsbor

Mange eldre har rett til å få gratis tannhelsetjenester, men taushetsplikt hos kommunehelsetjenesten gjør at tannlegene ikke får sagt ifra om ordningen Koronakonsekvenser Privat og offentlig tannhelsetjeneste har hatt store tap av pasientinntekter som følge av nedsatt aktivitet pga. koronasituasjonen. Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere de økonomiske virkningene Tabell 1 - Offentlig tannhelsetjeneste (allmennpraksis). Del artikkelen Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer

Tannhelse - Helsedirektorate

Produktivitetsavlønning i offentlig tannhelsetjeneste - en fordel for pasienter og samfunn? Et prosjekt i Akershus Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge har rekrutteringssvikt. Fylkeskommunene har begrensede ressurser og kan ikke tilby konkurransedyktige lønnsforhold Tannhelsetjeneste Emneord (los) Tannhelsetjeneste. Beskrivelse. Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.. Offentlig tannhelsetjeneste. Den offentlige tannhelsetjenesten jobber etter retningslinje fra Helsedirektoratet som sier at alle barn og unge skal få statusundersøkelse etter et individuelt fastsatt innkallingsintervall. Disse intervallene varierer fra 12-24 måneder, og barn i samme husstand kan bli innkalt med forskjellige intervaller

Offentlig forvaltning omfatter virksomheter som utfører og ivaretar forvaltningsmessige oppgaver og er del av den såkalte offentlige sektor. Statsforvaltningen og kommuneforvaltningen er en del av offentlig forvaltning.. Definisjon av offentlig forvaltning i norsk statistikk for offentlig forvaltning. Offentlig forvaltning består av institusjoner som har lovgivende, rettslige og utøvede. Offentlig. Alle kan se hvem som er med i gruppen, og hva de publiserer. Synlig. Alle kan finne denne gruppen. Hordaland. Generell-gruppe. Nylige filer. PROGRAM SEMINAR 2020.docx. Lastet opp ma. · Dokument. Program - storsamling 18.oktober 2020.pdf. Lastet opp 15. Okt · PDF 12073: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste - nøkkeltall (F) 2015 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Offentlige Tannhelsetjenesten Hordaland bedrifter

i den ene enden får jeg anbefalt å gå til en offentlig tannlege ettersom man da betaler kun noen få prosent egenandel. men når jeg da prøver å få tak i en time hos offentlige, behandler de kun barn opp til en viss alder (jeg er 22) og får beskjed om å kontakte en privat tannlege i stedet kompetansesentrene og privat og offentlig tannhelsetjeneste Strategier Den forskning som skal utføres i tannhelsetjenesten, skal være av god kvalitet. Fungerende forskningsmiljøer er en forutsetning for å konkurrere om forskningsmidler. For å få til dette trengs først etablering av basisstruktur og basiskompetanse OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING - Hordaland fylkeskommun Oversikt over videregående skoler i Vestland fylke.. Skoler i 2019 med elevtall 1. oktober 2019 og utdanningsprogrammer som tilbys fra høsten 2020 Offentlig postjournal Alle kan kreve innsyn i brev og dokumenter fra det offentlige. Retten til innsyn og krav til publisering av postjournaler er hjemlet i flere lover og forskrifter. En postjournal er enkelt forklart et register over all arkivført post og korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter. Publisert 04.12.

Tannhelsetjenesten - regjeringen

Abstract SAMMENDRAG. Den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus skal, i henhold til Lov om tannhelsetjenesten, som fylkeskommunal virksomhet sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket Offentlig tannlege i Akershus. Du søker Akershus Offentlig tannlege Velg by Kategorier Offentlig tannlege Privat tannlege Tannlegevakt Tannpleier Tanntekniker Apotek Spesialister Endodonti Kirurgi Kjeveortopedi Periodonti Protetikk Tannimplantat Annet. Ahus tannklinikk. Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen. 67 96 04 10 . Asker sentrum tannklinikk. Offentlig tannhelsetjeneste I boken Min angst foretar Atlantic-redaktør Scott Stossel en. Noen av de mest vanlige symptomer ved akutt angst er hjertebank, svetting, skjelving, kvelningsfornemmelser eller åndenø kvalme , svimmelhet, rødming og Ønsker samfunnet en offentlig tannhelsetjeneste? Lønnen i tannlegehelsetjenesten er 50 prosent av de offisielle tall for private tannlegers inntekter. Dette skaper alvorlige problemer for rekrutteringen. Stortinget toer sine hender og henviser til at lønn er dem uvedkommende 113 gule treff for Tannhelsetjeneste Bergen - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Tannhelsetjeneste Bergen registrert 12-9-2020. Motta ditt søk Tannhelsetjeneste Bergen gratis på SMS

Godt fornøyd med offentlig tannhelsetjeneste. 24. november 2015 . Tannhelse Rogaland FKF Postadresse: Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger Faktura: Send EHF-faktura til org.nr. 986 382 496. Webredaktør Steinar Løgith Aas Tittel: Kommunikasjonsnettverk for offentlig og privat tannhelsetjeneste i Nord-Norge NST-rapport: 06-2007 Prosjektleder: Terje Solvoll Forfattere: Terje Solvoll, Eva Henriksen, Erlend Bønes, Håkon Edvardsen og Jorunn Nyheim ISBN: 978-82-92092-84-2 Dato: 22.05.2007 Antall sider: 3 Orden på offentlig sted. Kapittel II. Fra samme tid oppheves forskrift av 24. januar 1973 nr. 4461 om politivedtekt for Bergen kommune, Hordaland Anbefalte nevrologer i Bergen. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste nevrolog finner du her

1440 gule treff for Tannhelsetjeneste - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Tannhelsetjeneste registrert 15-9-2020. Motta ditt søk Tannhelsetjeneste gratis på SMS Offentlig Tannhelsetjeneste. Rapporter denne profilen Erfaring Overtannlege Offentlig Tannhelsetjeneste apr. 2018 - n å 2 år 7 måneder. i18n_members_view_full_profile i18n_see_who.

Skriv til oss. NAMSOS KOMMUNE Stavarvegen 2, 7856 JØA. Send ditt brev digitalt Send e-post . Kommunenummer: 5007 Org.nr: 942875967 Konto: 4212.31.8743 dc.date.accessioned: 2013-03-12T12:53:34Z: dc.date.available: 2013-03-12T12:53:34Z: dc.date.issued: 2007: en_US: dc.date.submitted: 2011-06-15: en_US: dc.identifier. Norge har brukt over en halv milliard på å gi videregåendeelever pensum på internett. I dag kan NRK vise hvor betydelige summer som gikk til ett privat selskap - mens eierne satt i sentrale. Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet. Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame

 • Brautalarm 2 stream deutsch.
 • Chevrolet silverado 1990.
 • Pionus oppdrett.
 • Feltpleien oslo.
 • Dekkmann karihaugen.
 • Lejon stjärntecken engelska.
 • Kundefordringer mva.
 • Husforsikring test.
 • Glenn close cruella deville pictures.
 • Hallo labbe de.
 • Klassisk musikk komponister.
 • Liebes bilder für whatsapp.
 • Herzogliche hofgärtnerei altenburg.
 • Kempten 90er party.
 • Lærerutdanning nettstudier.
 • Søk og kildekritikk.
 • Make it or break it season 2.
 • Chris noth the good wife.
 • Sende mail til facebook.
 • Langtidsferie januar.
 • Antal husstande postnummer.
 • Malwina dresden leipziger straße.
 • Tandem bank.
 • Høj iq.
 • Yoga für schwangere köln ehrenfeld.
 • Fylte paprika.
 • Kommuneadvokaten i oslo.
 • Konsekvenser av for mye fett.
 • Campino no.
 • Aluminium gjenvinning.
 • Strikke kluter oppskrift.
 • Z wave hub.
 • Varmeovergangstall vann.
 • Punk royale restaurant københavn.
 • Sims 5.
 • Backnang tanzen.
 • Begjæring om oppløsning av sameie.
 • Tire kryssord.
 • Deutsche hunderasse kreuzworträtsel.
 • Reggie bush instagram.
 • Bialystok medical university.